Δεν μπορούσα να επιλέξω άλλη χώρα από τη Γαλλία > Grèce

Δεν μπορούσα να επιλέξω άλλη χώρα από τη Γαλλία

 
Ερατώ,

Είμαι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιθυμούσα να εξειδικευτώ στο Δημόσιο δίκαιο. Το ελληνικό Δημόσιο δίκαιο έχει τις βάσεις του  στο γαλλικό και από τη στιγμή που επέλεξα να ακολουθήσω μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και γνωρίζοντας τη γαλλική γλώσσα δεν μπορούσα να επιλέξω άλλη χώρα από τη Γαλλία. Άλλος βασικός λόγος που με ενθάρρυνε να κάνω το master μου στη Γαλλία  είναι η μη καταβολή διδάκτρων στα γαλλικά πανεπιστημιακά ιδρύματα (στις περισσότερες περιπτώσεις) πέραν ενός μικρού σχετικά ποσού εγγραφής. Επιπλέον, στο προπτυχιακό επίπεδο είχα συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus και είχα ήδη μια πεντάμηνη εμπειρία από τη ζωή στη Γαλλία και τα πανεπιστήμια της. Είμαι λάτρης της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας και πιστεύω πως ένας χρόνος έρευνας σε γαλλικό πανεπιστήμιο θα με ωφελήσει κυρίως σε προσωπικό και δευτερευόντως σε επαγγελματικό επίπεδο.