Γαλλικό Πανεπιστήμιο: Ένας διαχρονικός θεσμός ανεκτίμητης αξίας > Grèce

Γαλλικό Πανεπιστήμιο: Ένας διαχρονικός θεσμός ανεκτίμητης αξίας

 
Αλέξανδρος

Η Γαλλία, πλούσια σε ανθρωπιστική παράδοση ,πρωτοστάτησε στην Αναγέννηση και Διαφωτισμό και συνέβαλε αποφασιστικά στην άνθηση όλων των επιστημών. Η αξιόλογη συμβολή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης, στην κατοχύρωση ανθρώπινων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών με ώθησε να επιλέξω να σπουδάσω Ψυχολογία σε γαλλικό πανεπιστήμιο. Όντας ήδη ένα χρόνο στη Γαλλία έχω διαπιστώσει το πολύ υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής  παιδείας που παρέχεται από τα γαλλικά ανώτατα ιδρύματα .