Σπουδές στη Γαλλία : μια ουσιαστική επιλογή > Grèce

Σπουδές στη Γαλλία : μια ουσιαστική επιλογή

 
Μαριστέλλα

Επέλεξα να ασχοληθώ με σπουδές στον τομέα της Ψυχολογίας στο Paris VIII,ένα από τα πιο φημισμένα και οργανωμένα πανεπιστήμια σε μια χώρα που αποτελεί την τρίτη χώρα υποδοχής φοιτητών σε πανευρωπαϊκό  επίπεδο. Η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης καθώς και η κατάρτιση κοντά σε καταξιωμένους καθηγητές, αλλά και η εκ των έσω προσέγγιση σε σύνθετες προβληματικές και θέματα, μου αποδεικνύουν καθημερινά την ορθότητα της επιλογής μου. Σε μια χώρα με παράδοση στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών όπως η Γαλλία, δε θα μπορούσα να είμαι πιο σίγουρη για αυτήν μου την κίνηση.