Θα πρότεινα ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε τη Γαλλία για σπουδές

 
Γεώργιος ,

Οι σπουδές στη Γάλλια είναι πολύ πιο οικονομικές όσο αναφορά την καθημερινή ζωή τα δίδακτρα και την εστίαση, σε σχέση με άλλες  χώρες, αλλά σε καμία περίπτωση κατώτερες. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό και κατ’ επέκταση το πρόγραμμα φορτωμένο. Τα πανεπιστήμια είναι αρκετά οργανωμένα όπως επίσης και καλά εξοπλισμένα (μιλώντας για το δικό μου τομέα, τηλεπικοινωνίες).  Εν κατακλείδι θα πρότεινα ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε να διαλέξει τη Γαλλία για τις σπουδές του.