Μηνιαία έξοδα > Grèce
 
Μηνιαία έξοδα για ένα φοιτητή που δεν μένει σε φοιτητική εστία (η πλειοψηφία )

Ενοίκιο: 400 € (επαρχία ) 700 € (Παρίσι)

Διατροφή : 200 €

Mέσα συγκοινωνίας: 32 €

Γραφική ύλη /είδη χαρτοπωλείου : 20 €

Δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο: 100 €

Ίντερνετ: 30 €

Κινητό τηλέφωνο: 30 €

 

Σύνολο: 812 € (επαρχία) 1112 €  (Παρίσι)