Ένα Πανεπιστήμιο-κοινότητα > Grèce
 
Γιώργος

Στη Γαλλία γίνεσαι αμέσως ορατός στο πεδίο που επέλεξες για τις σπουδές σου. Σου δίνονται οι ευκαιρίες ώστε να εξαντλείς την επεξεργασία όσων σκέπτεσαι. Παράλληλα εργάζεσαι μέσα σε ακαδημαϊκούς κανόνες τέτοιους ώστε να τα παρουσιάζεις στο κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί και οι άλλοι ενδιαφέρονται στον ίδιο βαθμό για αυτό που εσένα ενδιαφέρει. Κι έτσι μια βόλτα στο Quartier Latin του Παρισιού συνοδεύεται από εξαντλητικές συζητήσεις με ομοτίμους σου για το αντικείμενο που από κοινού σας προσείλκυσε, αν και με διαφορετικό μοναδικό τρόπο και σε διαφορετική γλώσσα. Έτσι , μαθαίνεις τη λέξη 'αλήθεια' και ' πόλις'  σε πολλές διαφορετικές γλώσσες την ίδια ώρα που η ελληνική τους έκδοση παραμένει (προκαλώντας ελαφρά νοσταλγία, είναι αλήθεια)  το σημείο αναφοράς. Ένα πανεπιστήμιο-κοινότητα ,  ένας χώρος δημόσιας διαβούλευσης στη γαλλική γλώσσα συγκεντρώνει ανθρώπους από χίλιες δυο γλώσσες, Ένας πολύχρωμος καμβάς , ωστόσο δημιουργικά μονόχρωμος στο χρώμα του κόκκινου, άνευ προηγουμένου!