Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή > Grèce
 
Βασιλική ,

Μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζω ιδιαίτερα  προβλήματα με το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού ή τα μαθήματα. Οι ώρες μου φαίνονται λογικές και οι απαιτήσεις εντός των ορίων δυσκολίας που θα περίμενα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχει. Η γαλλική γλώσσα με δυσκολεύει μονάχα στη συγγραφή ενός ερευνητικού κειμένου αλλά νομίζω ότι σταδιακά αναπτύσσεται και αυτή μου η ικανότητα. Η μόνη δυσκολία είναι η εύρεση τόπου πρακτικής άσκησης στο πεδίο μου (Ειδική Αγωγή- Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες) που πρέπει να γίνει με δική μου ευθύνη. Αλλά θεωρώ ότι τελικά είναι μία καλή προετοιμασία για την αγορά εργασίας και τις μελλοντικές δυσκολίες στην εύρεσής της, μιας και το πεδίο σπουδών μου δεν έχει απευθείας σύνδεσμο με το Concours Nationale du Ministère de l’Education.