Οι καλύτερες φοιτητικές πόλεις της Γαλλίας > Grèce

Οι καλύτερες φοιτητικές πόλεις της Γαλλίας

 
Κατάταξη του περιοδικού L’Étudiant.

Η Γαλλία διαθέτει 83 δημόσια πανεπιστήμια και 500 ανώτατες σχολές κατανεμημένα σε όλη τη χώρα. Για 5η χρονιά, το γαλλικό περιοδικό L’Étudiant συνέταξε έναν κατάλογο με τις πόλεις που προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής στους φοιτητές. Ο πολιτισμός, η στέγαση, η διασκέδαση, η διεθνής ακτινοβολία, το περιβάλλον, τα προγράμματα σπουδών, τα αθλήματα, οι μεταφορές, η εργασία είναι μερικά από τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη.

Η Toulouse, η Grenoble, η Aix en Provence, η Marseille, η Lyon, η Nantes, η Nice, το Strasbourg είναι πριν το Παρίσι στην κατάταξη των μητροπόλεων. Το Montpellier, η Rennes και η Rouen είναι στην κορυφή της κατάταξης των μεγάλων πόλεων. Η Dijon, η Caen και το Poitiers είναι οι πρώτες στην κατηγορία των πόλεων μεσαίου μεγέθους.

Από άποψη πολιτισμού το Παρίσι και η Lyon είναι οι πρώτες

Από άποψη στέγασης, το Poitiers και η Limoges ξεχωρίζουν

Από άποψη διασκέδασης, το Montpellier και η Rennes

Η Λυών, το Παρίσι, το Bordeaux, η Aix en Provence - Marseille και η Nice διακρίνονται για τη ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών τους

Το Παρίσι, η Nice, η Lyon και το Strasbourg είναι οι πόλεις με τη μεγαλύτερη διεθνή ακτινοβολία

Από άποψη φυσικού περιβάλλοντος, η La Rochelle και το Poitiers βρίσκονται  στην κορυφή της κατάταξης

 

Για την αναλυτική κατάταξη: http://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/les-villes-ou-il-fait-bon-etudier/le-classement-general-des-villes-ou-il-fait-bon-etudier-14516.html