Εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Γαλλία

 
Συνδυάσετε τουρισμό και εκπαίδευση στη Γαλλία …

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Γαλλία το καλοκαίρι η κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

www.coursdete.campusfrance.org