Για την ποιότητα και τους ανοιχτούς ορίζοντες που προσφέρει η ανώτατη εκπαίδευσή της...

 
Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία έχει μακρά ιστορία: η ίδρυση των πανεπιστημίων της ανάγεται στο Μεσαίωνα. Τα Πανεπιστήμια, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές τους, σε όλη τη διάρκεια της παγκόσμιας ιστορίας, άσκησαν σημαντική επιρροή σε όλους τους τομείς της γνώσης.

Τα γαλλικά Πανεπιστήμια έχουν μακρά παράδοση στη φιλοξενία. Στη Γαλλία, δε γίνεται κανένας διαχωρισμός μεταξύ ξένων και Γάλλων φοιτητών: οι απαιτήσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια είναι οι ίδιες για όλους καθώς και τα πτυχία που απονέμονται κατά την αποφοίτηση, όπως ορίζει ο γαλλικός νόμος. Η Γαλλία, η χώρα των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, απορρίπτει κάθε μορφή διάκρισης.

 

«Παραδοσιακά, προσλαμβάνουμε ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων. Αναμφίβολα, οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων  Σχολών της Γαλλίας χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι στην αγορά εργασίας.

(Pierre de Maisonneuve - Υπεύθυνος Προσλήψεων IBM)

  

 Το επίπεδο της εκπαίδευσης στη Γαλλία είναι ασύγκριτο

(Jane, ΗΠΑ)

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία είναι σύγχρονη και δυναμική: καταρτίζει τους συντελεστές ενός έθνους που αποτελεί φάρο τους τομείς των επιστημών, της διοίκησης και του πολιτισμού. Η Γαλλία είναι σήμερα η 4η σε οικονομική δύναμη και η 2η σε εξαγωγές υπηρεσιών χώρα στο κόσμο.

 

Τα επιτεύγματα της Γαλλίας είναι πολυάριθμα: το γαλλικό αεροσκάφος Airbus, το τρένο υψηλής ταχύτητας TGV, ο πύραυλος Ariane, η βιομηχανία προϊόντων πολυτελείας και η βιομηχανία της μόδας, η ανακάλυψη του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας HIV και πολλά άλλα.

Στην καρδιά των επιτευγμάτων αυτών αναδείχθηκαν γυναίκες και άντρες που σπούδασαν στη Γαλλία. Επιστήμες του Μηχανικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, Τέχνες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες: τώρα δίνεται και σε εσάς η ευκαιρία να διακριθείτε στο τομέα σας.

Σήμερα, περίπου 270.000 ξένοι φοιτητές (το 10% του συνόλου των φοιτητών) έχουν επιλέξει να πραγματοποιήσουν μέρος ή το σύνολο των σπουδών τους στη Γαλλία και να εμπλουτίσουν την ακαδημαϊκή ζωή της χώρας με τις δικές τους εμπειρίες, με στοιχεία του πολιτισμού τους και με τη δίψα τους για μάθηση.