Για τις προοπτικές και την ποικιλία που προσφέρει η γαλλική ανώτατη εκπαίδευση > Grèce

Για τις προοπτικές και την ποικιλία που προσφέρει η γαλλική ανώτατη εκπαίδευση

 
Τα γαλλικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι πολυάριθμα και ομοιόμορφα κατανεμημένα σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια