Εδώ θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατοικία, οι οποίες αφορούν ειδικά τους ξένους φοιτητές στη Γαλλία, καθώς και συνδέσμους σε ιστότοπους και ιστοσελίδες σχετικά με τη φοιτητική στέγη στις κυριότερες πανεπιστημιακές πόλεις της χώρας

Αναζήτηση κατοικίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ενοικίαση κατοικίας

Οι πανεπιστημιακές εστίες των CROUS

Οι εστίες των Ανωτάτων Σχολών και των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες

Ενοικίαση κατοικίας ως ιδιώτης

Η συγκατοίκηση

Οι φοιτητικές εστίες για ξένους φοιτητές