Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ενοικίαση κατοικίας > Grèce

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ενοικίαση κατοικίας

 
Πρέπει να μάθετε τους κανονισμούς που αφορούν την ενοικίαση κατοικίας και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτοί συνεπάγονται. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες σημαντικές σχετικές πληροφορίες.

Το συμβόλαιο ενοικίασης: για να νοικιάσετε μια κατοικία, πρέπει να υπογράψετε συμβόλαιο που συνήθως διαρκεί ένα χρόνο. Εάν επιθυμείτε να φύγετε από την κατοικία πριν τη λήξη του συμβολαίου, πρέπει να ειδοποιήσετε τον ιδιοκτήτη τρεις μήνες πριν. Αν ο ενοικιαστής δεν σεβαστεί αυτόν τον όρο, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να κρατήσει μέρος ή και το σύνολο της εγγύησης (βλ. παρακάτω).

 

Η εγγύηση: είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο ενοίκιο ενός μηνός και καταβάλλεται συνήθως κατά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης. Η εγγύηση αυτή σάς επιστρέφεται κατά την αναχώρησή σας από την κατοικία, εκτός από την περίπτωση φθοράς στην κατοικία ή μη τήρησης του όρου της προειδοποίησης αναχώρησης.

 

Ο εγγυητής: στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης – είτε είναι ιδιώτης είτε ίδρυμα − θα απαιτήσει την ύπαρξη εγγυητή, δηλαδή ενός φυσικού (συγγενή ή φίλου) ή νομικού προσώπου (οργανισμού, ένωσης, κλπ.) που δεσμεύεται γραπτώς να καταβάλει τα ενοίκια σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής από πλευράς του ενοικιαστή. Ο εγγυητής πρέπει να είναι κάτοικος Γαλλίας, ή, για τις εστίες του CROUS, Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει μηνιαίο εισόδημα τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο του ύψους του ενοικίου. Σε περίπτωση απουσίας εγγυητή, πρέπει εσείς οι ίδιοι να εμφανίσετε αυτό το εισόδημα ή να προκαταβάλετε το σύνολο του ετήσιου ενοικίου. Σε ορισμένα πανεπιστημιακά κέντρα, υπάρχουν μηχανισμοί που επιτρέπουν στους φοιτητές, υπό ορισμένους όρους, να επωφεληθούν από την εγγύηση ενός ιδρύματος, μιας τράπεζας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Πανεπιστήμιό σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με αυτό το θέμα.

 

Η ασφάλεια: ως ενοικιαστής, οφείλετε υποχρεωτικά να συνάψετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το λεγόμενο «Ασφαλιστήριο Πυρός/ κατά παντός κίνδυνου», που ασφαλίζει την κατοικία σας σε περίπτωση πυρκαγιάς, ζημιών από διαρροή υδάτων, κλοπής, κλπ.

 

Τα επιδόματα στέγης: Ακριβώς όπως οι Γάλλοι, οι ξένοι φοιτητές μπορούν να επωφελούνται από τα επιδόματα στέγης: το κοινωνικό επίδομα στέγης ALS ή την προσωπική επιχορήγηση στέγης APL, ανάλογα με το τύπο της κατοικίας. Τα επιδόματα αυτά χορηγούνται από το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων (CAF) του τόπου κατοικίας (www.caf.fr). Το πανεπιστήμιό σας ή το γραφείο υποδοχής ξένων φοιτητών θα σας βοηθήσει να υποβάλετε σχετική αίτηση στο CAF.