Οι εστίες των Ανωτάτων Σχολών και των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων > Grèce

Οι εστίες των Ανωτάτων Σχολών και των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 
Εν αντιθέσει προς τα δημόσια Πανεπιστήμια, οι Ανώτατες Σχολές και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν ως επί το πλείστον φοιτητικές εστίες στις Πανεπιστημιουπόλεις τους τις οποίες διαχειρίζονται τα ίδια.

Ο αριθμός των θέσεων είναι γενικά περιορισμένος, ωστόσο γίνεται προσπάθεια να παραχωρούνται δωμάτια στους ξένους φοιτητές που έχουν επιλεγεί από τα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα ενοίκια κυμαίνονται μεταξύ 250 και 350 ευρώ το μήνα. Εάν σκοπεύετε να σπουδάσετε σε κάποιο από αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό του για περισσότερες πληροφορίες και κάντε την κράτηση του δωματίου σας αμέσως μόλις  λάβετε επιβεβαίωση ότι γίνατε δεκτοί.