Με την άφιξή σας στη Γαλλία πρέπει να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, απαραίτητο σε κάθε σας διάβημα.

Πράγματι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να πληρώνετε πάντοτε τοις μετρητοίς στη Γαλλία.. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχετε μια τραπεζική κάρτα και ένα μπλοκ επιταγών.

Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι επίσης απαραίτητος για αναλήψεις και καταθέσεις (επιδόματα από το ταμείο CAF, πληρωμή ενοικίου, κλπ.).

Άλλωστε, για πολλά διαβήματα στη Γαλλία, συχνά σας ζητείται να παρουσιάσετε έγγραφο με τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (RIB).

Για να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να προσκομίσετε:

- διαβατήριο

- αποδεικτικό κατοικίας

- φοιτητική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

Θα είναι χρήσιμο να γνωρίζετε εάν η τράπεζά σας στην Ελλάδα συνεργάζεται με το γαλλικό τραπεζικό δίκτυο, κάτι που θα διευκολύνει τις συναλλαγές σας.

Οι κύριες τραπεζικές κάρτες (Visa και Mastercard) γίνονται δεκτές από τα περισσότερα καταστήματα για πληρωμές αξίας άνω των 15 ευρώ. Στις πόλεις, θα βρείτε πολλά διαθέσιμα ΑΤΜ. 

Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν πολύ τις επιταγές. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επιταγές που εκδίδονται από ξένες τράπεζες γίνονται πολύ σπάνια δεκτές από τους Γάλλους καταστηματάρχες.

Συμβουλευτείτε επίσης τη σελίδα  Προβλεπόμενος προϋπολογισμός και τη νέα σελίδα  Κατάλογος προγραμμάτων υποτροφιών