Εργασία στη Γαλλία > Grèce
 
Ακριβώς όπως οι Γάλλοι, οι φοιτητές υπήκοοι ενός Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας μπορούν ελεύθερα να ασκήσουν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη Γαλλία

Επίσης, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν την υποχρεωτική προσέλευση στα μαθήματά τους, οι φοιτητές μπορούν να προσθέσουν την αμοιβή μιας επαγγελματικής απασχόλησης στο ποσόν μιας υποτροφίας.

 Ενδεικτικά, οι βασικές μικτές αποδοχές (SMIC) ανέρχονται σε 8,82 ευρώ την ώρα.

 

Να σημειωθεί ότι:

Είναι δυνατό να εξασφαλίσετε στέγη στο σπίτι μιας οικογένειας (στο ίδιο το διαμέρισμα ή σε ανεξάρτητο δωμάτιο) παρέχοντας ως αντάλλαγμα τη φύλαξη των παιδιών ή κάποιες οικιακές εργασίες (με την εβδομάδα).

Φιλοξενία Νεαρών Αλλοδαπών σε Οικογένειες (AFJE):

www.afje-paris.org

 

Για να βρείτε εργασία:

Le Pôle Emploi

www.pole-emploi.fr

 

Δουλειά για φοιτητές μέσω του CROUS

Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις προσφορές προσωρινής εργασίας, μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του CROUS του Πανεπιστημίου σας.

www.cnous.fr