Η περίθαλψη στη Γαλλία > Grèce
 
Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι πάντοτε πολύ υψηλού επιπέδου. Η καθολική ιατρική περίθαλψη καθιστά τη νοσοκομειακή φροντίδα προσιτή σε όλους

Κάθε νοσοκομείο διαθέτει ειδικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε διαρκή λειτουργία. Οι γιατροί και τα φαρμακεία οργανώνουν διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις τα σαββατοκύριακα.

 

Το γαλλικό σύστημα υγείας θεωρείται ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.

 

Στη Γαλλία, υπάρχουν ιατρικές υπηρεσίες για τους φοιτητές, ιδίως σε ό,τι αφορά την προληπτική ιατρική.

 

Η ασφάλιση υγείας

• Όλοι οι φοιτητές κάτω των 28 ετών, που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών διάρκειας άνω των 4 μηνών σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Κράτος, εντάσσονται αυτομάτως στην Κοινωνική Ασφάλιση (το σύστημα κοινωνικής προστασίας της Γαλλίας) των φοιτητών. Η ένταξη αυτή γίνεται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα τη στιγμή της εγγραφής. Το ποσόν που καταβάλλεται εφάπαξ για ένα έτος ανέρχεται σε περίπου 192 ευρώ.

Η Κοινωνική Ασφάλιση (sécurité sociale) επιστρέφει κατά μέσον όρο το 70% των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Κάποια Ταμεία επικουρικής ασφάλισης που ασχολούνται ειδικά με φοιτητές  μπορούν να συμπληρώσουν αυτό το ποσόν. Τα δύο κυριότερα είναι:

Η Mutuelle des Étudiants www.lmde.fr  

Η USEM , Ένωση 10 περιφερειακών φοιτητικών Ταμείων επικουρικής ασφάλισης www.usem.fr.

 

Οι υπήκοοι μιας χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) απαλλάσσονται από την ένταξη στην Κοινωνική Ασφάλιση των φοιτητών εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους την 1η Οκτωβρίου και διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή μια ιδιωτική ασφάλεια που δεν προβλέπει κανέναν περιορισμό στις τιμές.