Η ευελιξία της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης σάς επιτρέπει να οργανώσετε τις σπουδές σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες δυνατότητες που σάς προσφέρονται, στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων. Στη Γαλλία, θα βρείτε οπωσδήποτε την κατάρτιση που ανταποκρίνεται στους προσωπικούς σας στόχους.

Συμβουλευθείτε το CampusFrance με την ευκαιρία πολλών διεθνών εκδηλώσεων  ανά τον κόσμο ή στα γραφεία Espaces CampusFrance, που βρίσκονται σε περισσότερες από 60 χώρες.

Το γαλλικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στηρίζεται σε μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί αντικείμενο αυστηρών ελέγχων από πλευράς του Κράτους.

 

Το CampusFrance συγκεντρώνει αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίνονται για την άριστη ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν. Είναι οι «Πρέσβεις» της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι ξένοι φοιτητές που έχουν ήδη ξεκινήσει ανώτατες σπουδές στη χώρα τους έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συμπληρωματική ειδίκευση στη Γαλλία. 

Το CampusFrance έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να εμπλουτίζει έναν πολύ μακρύ κατάλογο που συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των πεδίων κατάρτισης που παρέχει η γαλλική ανώτατη εκπαίδευση.