Περιγραφή της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης > Grèce

Περιγραφή της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης

 
Γνωρίστε τα γενικά χαρακτηριστικά της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης. Το σύστημα είναι ευέλικτο: δίνει τη δυνατότητα μεταπήδησης από ένα γνωστικό αντικείμενο σε ένα άλλο, ανάμεσα στους διάφορους τύπους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.