Ποιον τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος να διαλέξω; > Grèce

Ποιον τύπο εκπαιδευτικού ιδρύματος να διαλέξω;

 
Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γαλλία: τα Πανεπιστήμια και οι Ειδικευμένες Σχολές

Τα Πανεπιστήμια 

 

Τα Πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα. Δέχονται φοιτητές κατόχους του γαλλικού Απολυτηρίου Λυκείου (Baccalauréat) ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές στη χώρα προέλευσής τους.

 

Τα πανεπιστήμια παρέχουν κατάρτιση στα βασικά πεδία, σε τεχνολογικές κατευθύνσεις ή με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

 

Καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα ή στην ένταξή τους στον επαγγελματικό βίο.

 

Οι φοιτητές προετοιμάζουν εθνικά πτυχία (Licence, Master, Doctorat) ή πτυχία ειδίκευσης (Diplôme Universitaire) σε κάθε Πανεπιστήμιο.

 

Τα γαλλικά Πανεπιστήμια υποδέχονται πάνω από 1,5 εκατ. φοιτητές. Ανάμεσα τους, περίπου το 12% είναι ξένοι φοιτητές όλων των εθνικοτήτων.


Οι Ειδικευμένες Σχολές

 

Οι Σχολές αυτές είναι πολύ επιλεκτικές και δέχονται πολύ λιγότερους φοιτητές σε σχέση με τα Πανεπιστήμια.

 

Οι Ειδικευμένες Σχολές είναι δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν στους φοιτητές ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση...

 

Καταρτίζουν επαγγελματίες σε πολύ ποικίλους τομείς όπως οι Σπουδές του Μηχανικού, η Διοίκηση, οι Τέχνες,  η Αρχιτεκτονική, το Δικαστικό Σώμα, κ.ά.

 

Οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles) κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Αποτελούν μια ιδιαιτερότητα της γαλλικής εκπαίδευσης: πρόκειται για πρωτότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλου κύρους, αλλά η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη.

 

Οι Ανώτατες Σχολές καταρτίζουν υψηλού επιπέδου μηχανικούς και διοικητικά στελέχη, αλλά και ειδικούς των τεχνών, των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών επιστημών.

 

Οι φοιτητές των Σχολών αυτών είναι περιζήτητοι στη διεθνή αγορά εργασίας.