Η επιλογή μου να σπουδάσω στην Νίκαια ήταν συνειδητή