Η Γαλλία μου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου !

 
Χριστίνα, ΕΛΛΑΔΑ

Η γνώση της γαλλικής γλώσσας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της χώρας στην οποία θα ξεκινούσα τις σπουδές μου. Μεταξύ άλλων επέλεξα τη Γαλλία λόγω του υψηλού επιπέδου σπουδών που προσφέρει αλλά και της ποιότητας ζωής. Η Γαλλία μου δίνει την ευκαιρία  να πραγματοποιήσω τα όνειρα μου και να πετύχω τους στόχους μου. Πρόκειται για μία χώρα – σταθμό στη σύγχρονη ιστορία, κέντρο των πραγμάτων και των τεχνών, που ευνοεί πέραν της εξειδίκευσης και την πολυδιάστατη γνώση.