Η στέγη στη Γαλλία

Πριν ξεκινήσετε να αναζητάτε στέγη στη Γαλλία, είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε, ανάλογα με την ιδιότητά σας, την οικονομική σας κατάσταση και τη διάρκεια παραμονής σας, για το είδος κατοικίας που σας ενδιαφέρει.

Το κόστος μιας κατοικίας παραμένει υψηλό, αλλά οι ξένοι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από τα επιδόματα στέγης, ακριβώς όπως και οι Γάλλοι φοιτητές.

 

Πρέπει να μάθετε τους κανονισμούς που αφορούν την ενοικίαση κατοικίας,  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτοί συνεπάγονται. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες σημαντικές σχετικές πληροφορίες.

Το συμβόλαιο ενοικίασης (Bail) : για να νοικιάσετε μια κατοικία, πρέπει να υπογράψετε συμβόλαιο που συνήθως διαρκεί ένα χρόνο. Εάν επιθυμείτε να φύγετε από την κατοικία πριν τη λήξη του συμβολαίου, πρέπει να ειδοποιήσετε τον ιδιοκτήτη τρεις μήνες πριν. Αν ο ενοικιαστής δεν σεβαστεί αυτόν τον όρο, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να κρατήσει μέρος ή και το σύνολο της εγγύησης (βλ. παρακάτω).

 

Η εγγύηση (Dépôt de garantie) : είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο ενοίκιο ενός μηνός και καταβάλλεται συνήθως κατά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης. Η εγγύηση αυτή σάς επιστρέφεται κατά την αναχώρησή σας από την κατοικία, εκτός από την περίπτωση φθοράς στην κατοικία ή μη τήρησης του όρου της προειδοποίησης αναχώρησης.

 

Ο εγγυητής (Le garant) : στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης – είτε είναι ιδιώτης είτε ίδρυμα − θα απαιτήσει την ύπαρξη εγγυητή, δηλαδή ενός φυσικού (συγγενή ή φίλου) ή νομικού προσώπου (οργανισμού, ένωσης, κλπ.) που δεσμεύεται γραπτώς να καταβάλει τα ενοίκια σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής από πλευράς του ενοικιαστή. Ο εγγυητής πρέπει να είναι κάτοικος Γαλλίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει μηνιαίο εισόδημα τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο του ύψους του ενοικίου. Σε περίπτωση απουσίας εγγυητή, πρέπει εσείς οι ίδιοι να εμφανίσετε αυτό το εισόδημα ή να προκαταβάλετε το σύνολο του ετήσιου ενοικίου. Σε ορισμένα πανεπιστημιακά κέντρα, υπάρχουν μηχανισμοί που επιτρέπουν στους φοιτητές, υπό ορισμένους όρους, να επωφεληθούν από την εγγύηση ενός ιδρύματος, μιας τράπεζας ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Πανεπιστήμιό σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με αυτό το θέμα.

Οι δημοσιές φοιτητικές εστίες

Βρίσκονται στις Πανεπιστημιουπόλεις ή μέσα στην πόλη και τις διαχειρίζονται τα CROUS (Περιφερειακά Κέντρα Πανεπιστημιακών και Σχολικών Έργων). Διαθέτουν επιπλωμένα δωμάτια, περίπου 10 με 12 τμ , γενικώς καλά εξοπλισμένα. Ένα μέσο ενοίκιο κυμαίνεται μεταξύ 140 και 400 ευρώ το μήνα. Συνήθως δεν απαιτείται εγγυητής στις δημόσιες φοιτητικές εστίες.  Ο ανεπαρκής αριθμός των φοιτητικών εστιών συχνά δεν επιτρέπει να βρει κανείς μια θέση, κυρίως στο Παρίσι. Οι θέσεις αυτές προορίζονται για τους υποτρόφους, με προτεραιότητα στους  ξένους φοιτητές υποτρόφους της γαλλικής Κυβέρνησης, καθώς και στους φοιτητές που συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγών.

 www.cnous.fr (Εθνικό Κέντρο Πανεπιστημιακών και Σχολικών Έργων - CNOUS)

Η αίτηση για τις δημόσιες φοιτητικές εστίες γίνεται από 15/1 μέχρι 30/4.Μη περιμένετε την απάντηση από το πανεπιστήμιο για να συμπληρώσετε το Dossier Social Etudiant !

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

 

Να σημειωθεί ότι : Εν αντιθέσει προς τα δημόσια Πανεπιστήμια, οι Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles) και τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν ως επί το πλείστον φοιτητικές εστίες στις Πανεπιστημιουπόλεις τους. Τα ενοίκια κυμαίνονται γενικώς μεταξύ 250 και 350 ευρώ το μήνα.

Οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες

Οι ιδιωτικές αυτές εστίες, προορισμένες για τους φοιτητές, βρίσκονται εγκατεστημένες στις μεγάλες πόλεις. Έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να καλύψουν την έλλειψη θέσεων στις πανεπιστημιακές φοιτητικές εστίες. Τα ενοίκια κυμαίνονται μεταξύ 600 και 700 ευρώ το μήνα στο Παρίσι και μεταξύ 400 και 700 ευρώ το μήνα εκτός πρωτεύουσας.

 Πύλη της Ένωσης Οικονομικής Ανάπτυξης της Φοιτητικής Κατοικίας (ADELE) : www.adele.org  

Εστίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές

Cité Internationale Universitaire de Paris / Fondation Hellénique

www.ciup.fr

www.fondation-hellenique.fr

 

Foyer hellénique (Patriarcat œcuménique) :

http://www.foyer-hellenique.net/

Η συγκατοίκηση

Ενοικίαση κατοικίας με άλλους φοιτητές: από κοινού, οι συγκάτοικοι συνάπτουν με τον ιδιοκτήτη ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, διατηρώντας όλοι ίσα δικαιώματα επί της κατοικίας. Δεν υπάρχει ειδικός κανονισμός για τη συγκατοίκηση: ο εκμισθωτής και οι συγκάτοικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που ισχύουν με την απλή μίσθωση.

Οι συγκάτοικοι μπορούν να λαμβάνουν επίδομα στέγης, με την προϋπόθεση το όνομά τους να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Προσοχή: συχνά το μισθωτήριο συμβόλαιο περιλαμβάνει «ρήτρα αλληλεγγύης». Έτσι, εάν ένας μισθωτής δεν δύναται να πληρώσει το μερίδιό του στο ενοίκιο, ο εκμισθωτής δύναται να απαιτήσει την καταβολή του από τους υπόλοιπους συγκάτοικους. Η ρήτρα αυτή ισχύει μέχρι τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου.

www.colocation.fr
www.appartager.com

 

Η συγκατοίκηση με κάποια οικογένεια

Πιο πρόσφορη για σύντομες παραμονές, η λύση αυτή συνίσταται στην ενοικίαση ενός επιπλωμένου δωματίου στο σπίτι μιας οικογένειας. Το εβδομαδιαίο κόστος στο Παρίσι κυμαίνεται μεταξύ 200 ευρώ (με πρωϊνό) και 300 ευρώ (με πρωϊνό και βραδινό), ενώ είναι χαμηλότερο στις άλλες πόλεις.

https://www.atomeparis.com

https://www.sejoursfrancefamille.fr/

 

Η συγκατοίκηση μεταξύ διαφορετικών γενεών

Ορισμένες ενώσεις αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή ηλικιωμένα άτομα που διαθέτουν δωμάτιο προς ενοικίαση με φοιτητές που αναζητούν στέγη.

Το άτομο αυτό, ιδιοκτήτης ή εκμισθωτής, πρέπει να διαθέτει ένα αξιοπρεπές δωμάτιο, επιπλωμένο ή μη, με ελεύθερη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους  (κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό). Ο φοιτητής δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες καλής γειτονίας, να διευκολύνει την καθημερινότητα του ηλικιωμένου ατόμου συμμετέχοντας στις δαπάνες (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθαριότητα…).

Για να έχει πρόσβαση στις  υπηρεσίες αναζήτησης στέγασης που προτείνει ο εν λόγω φορέας, ο φοιτητής θα πρέπει να εγγραφεί ως συνδρομητής, καταβάλλοντας από 100 έως 350€ ετησίως, ανάλογα με την προτεινόμενη κατοικία καθώς και πιθανά έξοδα φακέλου (15€).

https://reseau-cosi.org/

Ενοικίαση κατοικίας ως ιδιώτης

Αυτή η λύση προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία στην επιλογή του τόπου και του τύπου κατοικίας και σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να επωφεληθείτε από τους τρόπους ψυχαγωγίας και διασκέδασης του κέντρου της πόλης.

Ταιριάζει περισσότερο σε φοιτητές αρκετά αυτόνομους, και ήδη ενταγμένους κοινωνικώς. Η ενοικίαση μιας κατοικίας γίνεται είτε απ' ευθείας από κάποιον ιδιώτη, είτε μέσω των επαγγελματιών του τομέα, των μεσιτικών γραφείων.

  Εάν ενοικιάσετε μια κατοικία μέσω μεσιτικού γραφείου, θα πρέπει να του καταβάλετε αμοιβή η οποία ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από ένα μηνιαίο ενοίκιο.

 Η κατοικία μπορεί να ενοικιαστεί άδεια ή επιπλωμένη. Είναι γενικά  δύσκολο, έως αδύνατον, να βρείτε κατοικία αυτού του τύπου πριν την άφιξή σας στη Γαλλία, εκτός εάν έχετε κάποιες επαφές στη χώρα.

 

Φτάνοντας στη Γαλλία, μπορείτε ωστόσο να ζητήσετε βοήθεια για την αναζήτηση κατοικίας είτε από την Υπηρεσία στέγης του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος είτε από την Υπηρεσία Υποδοχής των ξένων φοιτητών που υπάρχει σε πολλές πανεπιστημιακές πόλεις.

 Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να υπογράψετε ένα συμβόλαιο ενοικίασης, το λεγόμενο ενοικιαστήριο (Bail), διάρκειας ενός χρόνου. Ωστόσο, μπορείτε να εγκαταλείψετε την κατοικία πριν τη λήξη του συμβολαίου, υπό τον όρο ότι  θα δώσετε προειδοποίηση 3 μηνών σε περίπτωση ανεπίπλωτης κατοικίας ή ενός μηνός σε περίπτωση επιπλωμένης.

 Η υποχρέωση να έχετε κάποιον εγγυητή αποτελεί συχνά πρόβλημα.

Ορισμένοι οργανισμοί έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς που επιτρέπουν την εξάλειψη αυτής της δυσκολίας

https://www.visale.fr/#!/

 

 Για να βρείτε προσφορές κατοικιών προς ενοικίαση ως ιδιώτες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις εξής ιστοσελίδες:

 

Προσφορές από ιδιώτες:

https://www.leboncoin.fr/

https://www.pap.fr/

https://www.entreparticuliers.com/

Προσφορές από μεσιτικά γραφεία:

https://www.fnaim.fr/

Προσφορές από μεσιτικά γραφεία και ιδιώτες:

https://www.paruvendu.fr/

http://www.petites-annonces.fr/

http://www.seloger.com/

Μπορείτε επίσης να βρείτε αγγελίες από ιδιώτες στην Υπηρεσία στέγης του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος, στην Υπηρεσία Υποδοχής ξένων φοιτητών της πόλης, ή στα CROUS.

 Ενοίκιο:  Τα ενοίκια κυμαίνονται ανάλογα με την ποιότητα της κατοικίας, την τοποθεσία της και τις παροχές της. Στο Παρίσι, τα μηνιαία ενοίκια είναι της τάξης των 20 ευρώ/τ.μ. κατά μέσον όρο, ενώ στις άλλες πόλεις, είναι γενικά φθηνότερα .

Εγγύηση: ένα μηνιαίο ενοίκιο.

Εγγυητής: εγγυητής υποχρεωτικός, κάτοικος γαλλικής επικράτειας.

Κράτηση εξ αποστάσεως: κατόπιν συνεννοήσεως με τον ιδιοκτήτη και καταβολής κάποιου ποσού ως εγγύηση της κράτησης (καπάρο). Είναι γενικά πολύ δύσκολη και δεν συστήνεται ιδιαίτερα, καθώς  υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την προκαταβολή σας σε περίπτωση αλλαγής γνώμης του ιδιοκτήτη.

Επίδομα στέγης: πιθανόν, εάν η κατοικία ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζουν οι κανονισμοί.

Η ασφάλιση της κατοικίας κατά παντός κινδύνου ("Ασφαλιστήριο Πυρός")

Οι κατοικίες ασφαλίζονται υποχρεωτικά με συμβόλαια που καλύπτουν κλοπή, ζημιές διαρροής υδάτων, πυρκαγιά, κλπ. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συνάπτεται με κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία και τα ασφάλιστρα εξωφλούνται εφάπαξ.

Η ασφάλιση της κατοικίας κατά παντός κινδύνου ("Ασφαλιστήριο Πυρός") περιλαμβάνει την αστική ευθύνη προς τρίτους σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών.

Τα επιδόματα στέγης

Ακριβώς όπως οι Γάλλοι, οι ξένοι φοιτητές μπορούν να επωφελούνται από τα επιδόματα στέγης.

Υπάρχουν δύο είδη επιδόματος στέγης (ανάλογα με το είδος κατοικίας) μη χορηγούμενα συγχρόνως:

Το επίδομα στέγης κοινωνικού χαρακτήρα (ALS) και η προσωπική επιχορήγηση στέγης (APL).

Το ποσόν του επιδόματος κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος του ενοικίου και την οικονομική κατάσταση του φοιτητή.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης, και οι δύο συγκάτοικοι μπορούν να λαμβάνουν ένα επίδομα στέγης με την προϋπόθεση ότι το όνομά τους αναφέρεται στο συμβόλαιο ενοικίασης.

Πληροφορίες και όροι στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων (CAF) της περιοχής κατοικίας:

www.caf.fr

 

Προτεινόμενα άρθρα

Tous les articles