Κόστος εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια για το έτος 2018-2019

Για πρώτη φορά υπάρχει μείωση στα έξοδα εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια !

Στη Γαλλία, τα  έξοδα εγγραφής στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα καθορίζονται από το Κράτος.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι φοιτητές θα πληρώσουν  :

170 € για τις προπτυχιακές σπουδές ( Licence )

243 € για τις μεταπτυχιακές σπουδές (Master )

380 € για τις διδακτορικές σπουδές (Doctorat)

Publié le : 21/09/2018 à 14:45
Mis à jour le : 09/11/2018 à 15:38