Οι Μεταπτυχιακές σπουδές (Μaster)

Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών (Master) διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2)

Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών (Master) διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι Έλληνες  φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μaster (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.

Προσοχή : Λόγω της πρόσφατης μεταρρύθμισης στον κύκλο σπουδών Master στη Γαλλία, η απευθείας εισαγωγή στο επίπεδο M2 μπορεί να γίνει πιο δύσκολη.

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος ;

Πρέπει πρώτα να επιλέξει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Masters) στα οποία θα κάνει αίτηση. Θα τα επιλέξει μετά από μια έρευνα στη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα  http://www.grece.campusfrance.org (στην στήλη Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών σας → Master).

Όταν ο υποψήφιος έχει επιλέξει τα Masters, θα  επισκεφθεί  την ιστοσελίδα των πανεπιστημίων (συνήθως στην στήλη International ) για να κάνει την αίτηση (Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Μάιο μέσω της εφαρμογής e-candidat του πανεπιστημίου).

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι :

- αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο

- τίτλος σπουδών (αν τον έχει ήδη αποκτήσει)

- απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως η πιστοποιητικό γεννήσεως

- απολυτήριο Λυκείου

Αυτά τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα  από το Υπουργείο Εξωτερικών η από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

- βιογραφικό σημείωμα (CV)

- lettre de motivation : επιστολή στην οποία ο υποψήφιος  εξηγεί  τους λόγους για τους οποίους επιλέγει το εν λόγω μεταπτυχιακό.

Είναι επίσης πιθανό να του ζητήσουν να παρουσιάσει τα ερευνητικά του σχέδια εάν έχει επιλέξει ένα Μάστερ ερευνητικής κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας  δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή του υποψηφίου. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη του τους λόγους για τους οποίους επέλεξε  αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το επαγγελματικό του σχέδιο, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών του δραστηριότητα, την επαγγελματική του εμπειρία, τη συμμετοχή του σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια, είναι πιο απαιτητικά και ζητούν το C1 η το C2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος γνωρίζει γαλλικά, αλλά δεν διαθέτει κάποιο πτυχίο, μπορεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), τα οποία γίνονται αποδεκτά από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Συνιστάται να στείλει ο υποψήφιος  αιτήσεις σε περισσότερο από ένα  πανεπιστήμιο, καθώς η είσοδος στο Μ2 δεν είναι εξασφαλισμένη ποτέ, επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για M2 είναι αυστηρά. Εάν ο υποψήφιος δεν είναι σίγουρος ότι το Master έχει συνάφεια με τις προπτυχιακές του σπουδές, καλό θα ήταν να στείλει αιτήσεις και για το Μ1 (πρώτο έτος του Master)

Κόστος εγγραφής

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλει δίδακτρα ο φοιτητής, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 256 ευρώ ετησίως για μεταπτυχιακές σπουδές.