Η εκμάθηση των γαλλικών

Φοιτητές
Pays concerné(s)
Ελλάδα

Εάν επιλέγετε ένα γαλλόφωνο πρόγραμμα σπουδών ,πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής γλώσσας

Πιο είναι το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γαλλικών ;

Για προπτυχιακές σπουδές , το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γαλλικών είναι το Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Για μεταπτυχιακές σπουδές, το ελάχιστό απαιτούμενο επίπεδο είναι το Β2 ,ωστόσο ορισμένα πανεπιστήμια είναι πιο απαιτητικά και ζητούν το C1 η το C2

Η εκμάθηση των γαλλικών

Μπορείτε να μάθετε γαλλικά στην Ελλάδα ή στη Γαλλία.

Στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης  προσφέρουν μαθήματα γαλλικών για όλες τις ηλικίες.

http://www.ifa.gr/el/

http://www.ift.gr/el/

 

Στη Γαλλία, μπορείτε να μάθετε γαλλικά σε πανεπιστήμια ή ινστιτούτα.

http://ecolesdete.campusfrance.org/#/main

http://www.qualitefle.fr/