Οι διδακτορικές σπουδές

Η επιστημονική έρευνα στην Γαλλία αποτελεί προτεραιότητα

Η Γαλλία αφιερώνει το 2,23% του ΑΕΠ της στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτή η προσπάθεια της εξασφαλίζει την 4η σε παγκόσμια κατάταξη στο ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την 6η θέση σε παγκόσμια κατάταξη στην κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο.  Το CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών) βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως για τον αριθμό των δημοσιευμένων άρθρων σε μια συλλογή 68 περιοδικών υψηλού επιπέδου (πηγή Nature index, 2015).

 

Οι διδακτορικές σπουδές πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας ερευνητικής ομάδας ή ενότητας (Unité de recherche UR) συνδεδεμένη  με μια "διδακτορική σχολή’’  (Ecole Doctorale E.D)  υπό τον έλεγχο και την ευθύνη ενός επιβλέποντος της διατριβής (Directeur de thèse)

Το 42% των διδακτορικών φοιτητών στη Γαλλία είναι αλλοδαποί. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως.

Όλοι οι φοιτητές που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή ισοδύναμου ακαδημαϊκό τίτλου μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για εγγραφή σε Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

Η εύρεση της διδακτορικής σχολής

Ένας χώρος αφιερωμένος στην έρευνα στην ιστοσελίδα campusfrance.org

https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main

Έχοντας συμπεριλάβει τους καταλόγους των Écoles Doctorales- « διδακτορική σχολή » - αυτό το νέο εργαλείο  προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την πραγματοποίηση μιας έρευνας στην Γαλλία : προσφορά θέσεων μεταδιδακτορικής πρακτικής άσκησης, διδακτορικές έρευνες ανεβασμένες στο διαδίκτυο, λίστα με τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, ευρετήριο των κυριότερων υποδομών έρευνας, άξονες τις έρευνας, συμβεβλημένα εργαστήρια…Ο τρόπος αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά (20.000), ανά επιστήμη (80 θεματικές) και ανά περιοχή, καθιστούν αυτόν τον κατάλογο ένα ισχυρό εργαλείο για ερευνητικό έργο στην Γαλλία.

 

Πρόταση του θέματος Διατριβής

Λόγω της υποχρέωσης χρηματοδότησης που συχνά συνδέεται με την εισαγωγή, η διαδικασία της πρότασης του θέματος της διατριβής έχει εξελιχθεί. Παλαιότερα συνηθιζόταν να διαμορφώνει ο φοιτητής το θέμα της διατριβής και στη συνέχεια να το προτείνει στον επιβλέποντα της έρευνας, πλέον όμως το θέμα προτείνεται από τους παράγοντες της εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τη δυνατή χρηματοδότηση: Διδακτορικές Σχολές, ερευνητικά εργαστήρια, εθνικά προγράμματα έρευνας, ευρωπαϊκές ή διεθνείς επιχειρήσεις…

Στις θετικές επιστήμες -Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία, Επιστήμες Μηχανικών- όπου η χρηματοδότηση είναι απαιτούμενη, τίθεται άμεσα η υποψηφιότητα για ένα θέμα που έχει προταθεί από έναν επιβλέποντα διατριβής κι αυτά τα θέματα συχνά έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί.

Στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες-Ιστορία, Δίκαιο, Πολιτικές Επιστήμες, Φιλοσοφία, Γεωγραφία, κλπ.- όπου η χρηματοδότηση δεν είναι αναγκαστικά απαιτούμενη, είναι δυνατό να προταθεί ένα θέμα στον επιβλέποντα της έρευνας, το οποίο θα θέσει προς επικύρωση από τη Διδακτορική Σχολή.

Η χρηματοδότηση των διδακτορικών σπουδών

  • Η σύμβαση για διδακτορικές διατριβές ‘’Contrat Doctoral’’

Είναι μια σύμβαση ανοιχτή για όλους τους υπoψήφιους διδάκτορες , είναι τριετούς διάρκειας και παρέχει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις μίας σύμβασης εργασίας καθώς και μια ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή (1985 € μεικτά)

 

  • Οι βιομηχανικές συμβάσεις κατάρτισης μέσω της έρευνας

Conventions Industrielles de Formation par la Recherche CIFRE)

Οι CIFRE δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να ολοκληρώσουν τη διατριβή τους σε κάποια επιχείρηση, διεξάγοντας ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σε συνδυασμό με μια ερευνητική ομάδα εκτός επιχείρησης.

Η ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή είναι 1950 €

http://cifre.anrt.asso.fr/

 

  • Η διεθνής συνεπίβλεψη διατριβής

La cotutelle internationale de thèse

 Η διεθνής συνεπίβλεψη διατριβής διέπεται από σύμβαση μεταξύ δύο ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το ένα γαλλικό και το άλλο της αλλοδαπής και δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο διδάκτορα να προετοιμάσει τη διατριβή του στη χώρα του και συγχρόνως στη Γαλλία σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διαδικασία:

-οι υποψήφιοι διδάκτορες πραγματοποιούν την εργασία τους υπό την ευθύνη ενός επιβλέποντος σε κάθε χώρα

- η προετοιμασία της διατριβής γίνεται με εκ περιτροπής περιόδους και στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα

- η γλώσσα στην οποία συντάσσεται η διατριβή ορίζεται από τη σύμβαση

- η υποστήριξη της διατριβής είναι μία, αλλά ο διδακτορικός φοιτητής αποκτά δύο διπλώματα η ένα κοινό πτυχίο  

Η συνεπίβλεψη διατριβής συνοδεύεται κατά κανόνα από μια οικονομική υποστήριξη η οποία καλύπτει κατά προτεραιότητα τα έξοδα μετακίνησης του υποψήφιου διδάκτορα.

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες