Η οργάνωση των σπουδών στη Γαλλία

Πρέπει πρώτα να εξοικειωθείτε με ορισμένες έννοιες και λέξεις για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η γαλλική ανώτατη εκπαίδευση :

Cours magistraux και travaux dirigés

Στην γαλλική ανώτατη εκπαίδευση, διακρίνουμε δύο τύπους διδασκαλίας:

Οι παραδόσεις (cours magistraux): διεξάγονται σε αμφιθέατρα 100 έως 1000 θέσεων, με τη μορφή διάλεξης από τον καθηγητή, ενώ οι φοιτητές κρατούν σημειώσεις. Οι παραδόσεις αυτές συχνά διανέμονται σε μορφή φωτοτυπημένων φυλλαδίων υπ' ευθύνη του καθηγητή και είναι διαθέσιμες στο τέλος κάθε περιόδου για την προετοιμασία των εξετάσεων.

Τα εργαστήρια (travaux dirigés) : τα εργαστήρια χωρίζονται σε "πρακτικές εφαρμογές" - TP (θετικές επιστήμες) και σε "κατευθυνόμενες εργασίες" - TD (θεωρητικές επιστήμες) και γίνονται ανά ολιγάριθμες ομάδες φοιτητών. Βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της παράδοσης μέσω ασκήσεων και εμβάθυνσης των θεωρητικών γνώσεων. Είναι υποχρεωτικά, σε αντίθεση με τις παραδόσεις όπου οι απουσίες δεν ελέγχονται.

Το ακαδημαϊκό έτος

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Μάϊο ή τον Ιούνιο, ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών.

Οι διακοπές κατά το ακαδημαϊκό έτος είναι οι εξής:

-μια εβδομάδα τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου

- δύο εβδομάδες τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,

- δύο εβδομάδες τον Φεβρουάριο (χειμερινές διακοπές),

- δύο εβδομάδες την άνοιξη, τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου (εαρινές διακοπές).

Ο Μάϊος έχει πολλές αργίες: την Εργατική Πρωτομαγιά, την 8η Μαΐου (Κατάπαυση των Εχθροπραξιών του 1945), την Πέμπτη της Αναλήψεως και την Πέμπτη της Πεντηκοστής (γιορτές του Καθολικού ημερολογίου).

Οι καλοκαιρινές διακοπές διαρκούν πάνω από δύο μήνες και περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Έλεγχος και κατοχύρωση των κεκτημένων γνώσεων

Υπάρχουν δύο τύποι ελέγχου των γνώσεων στη γαλλική  ανώτατη εκπαίδευση:

Ο διαρκής έλεγχος (contrôle continu) επιτρέπει την κατοχύρωση των κεκτημένων γνώσεων μέσω σύντομων διαγωνισμάτων σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σε κάθε διδαχθέν μάθημα. 

 Οι εξετάσεις ελέγχουν συγκεντρωτικά τις κεκτημένες γνώσεις επί του συνόλου των μαθημάτων, και διαρκούν μερικές μέρες. Πρόκειται για διαγωνίσματα εφ' όλης της ύλης που διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (εξεταστικές περίοδοι).

Στο Πανεπιστήμιο, τα μαθήματα οργανώνονται συνήθως με τη μορφή προστιθέμενων ενοτήτων μαθημάτων: το πτυχίο περιλαμβάνει "Χ" ενότητες μαθημάτων (UE -Unité d’Enseignement) , ορισμένες υποχρεωτικές και άλλες επιλογής. Αυτές οι ενότητες μαθημάτων κατοχυρώνονται άπαξ δια παντός.

Τα πτυχία

-Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).

-Μεταπτυχιακό Master: 5 έτη σπουδών (3+2), ήτοι 4 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 120 μονάδων ECTS.

-Doctorat: Διδακτορικό δίπλωμα που προετοιμάζεται σε 3 τουλάχιστον χρόνια μετά το Master.

Τα Πανεπιστήμια χορηγούν εθνικά πτυχία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τα χορηγεί.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20190/organisation-licence-master-doctorat-l.m.d.html

Πανεπιστήμια και Grandes Ecoles

Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Γαλλία: τα Πανεπιστήμια και οι Ειδικευμένες Σχολές (Grandes Ecoles) .

Τα Πανεπιστήμια

Τα Πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα. Δέχονται φοιτητές κατόχους του γαλλικού Απολυτηρίου Λυκείου (Baccalauréat) ή ισότιμου τίτλου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές στη χώρα προέλευσής τους.

Τα πανεπιστήμια παρέχουν κατάρτιση στα βασικά πεδία, σε τεχνολογικές κατευθύνσεις ή με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών κλάδων και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα ή την ένταξή τους στον επαγγελματικό βίο.

Οι φοιτητές προετοιμάζουν εθνικά πτυχία (Licence, Master, Doctorat) σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Τα γαλλικά Πανεπιστήμια υποδέχονται πάνω από 1,5 εκατ. φοιτητές. Ανάμεσα τους, περίπου το 12% είναι ξένοι φοιτητές όλων των εθνικοτήτων.

 

Οι Ειδικευμένες Σχολές (Grandes Ecoles)

 

Οι Grandes Ecoles είναι πολύ επιλεκτικές και δέχονται πολύ λιγότερους φοιτητές σε σχέση με τα Πανεπιστήμια.

Οι Grandes Ecoles είναι δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν στους φοιτητές ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Καταρτίζουν επαγγελματίες σε πολύ ποικίλους τομείς όπως οι Σπουδές του Μηχανικού, η Διοίκηση, οι Τέχνες,  η Αρχιτεκτονική κ.ά…

Αποτελούν μια ιδιαιτερότητα της γαλλικής εκπαίδευσης: πρόκειται για πρωτότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλου κύρους, αλλά η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη.

Οι Grandes Ecoles καταρτίζουν υψηλού επιπέδου μηχανικούς και διοικητικά στελέχη, αλλά και ειδικούς των τεχνών, των γραμμάτων και των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι απόφοιτοι  των Grandes Ecoles είναι περιζήτητοι στη διεθνή αγορά εργασίας.