Η επικοινωνία με την υπηρεσία Campus France

Campus France, η Εθνική Υπηρεσία για τους αλλοδαπούς φοιτητές, μεριμνά για την επιτυχία των σπουδών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στη Γαλλία

Η Υπηρεσία Campus France πλαισιώνει τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας των σπουδών τους στη Γαλλία: προσανατολισμός, ενημέρωση,  προετοιμασία της αναχώρησης από τη χώρα τους, υποδοχή στη Γαλλία.

 

Η ιστοσελίδα campusfrance.org και τα Γραφεία "Espaces Campus France" είναι οι κινητήριοι μοχλοί αυτού του μηχανισμού :

campusfrance.org: πληροφόρηση, επιλογή των σπουδών από το επίπεδο της Licence έως το Doctorat, εγγραφές, προετοιμασία της παραμονής, κλπ.

Τα Γραφεία "Espaces Campus France": περισσότερα από 200 γραφεία ανά τον κόσμο για την υποδοχή και τον προσανατολισμό των φοιτητών.

https://www.campusfrance.org/fr/espaces

 

Τα Γραφεία "Espaces Campus France" επιτρέπουν στους φοιτητές να απευθύνονται στους επαγγελματίες για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους στη Γαλλία.

Οι υπεύθυνοι των Γραφείων "Espaces Campus France" έχουν ως καθήκον να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις των φοιτητών που ενδιαφέρονται για σπουδές στη Γαλλία, από την αναζήτηση πληροφοριών ως την προεγγραφή στο Πανεπιστήμιο.

 

Espace Campus France στην Αθήνα:

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Σίνα 31, 10680 Αθήνα

Επικοινωνία :

athenes@campusfrance.org

Το γραφείο Campus France δέχεται το κοινό με ραντεβού

Για να κλείσετε ραντεβού :

https://calendly.com/campusfranceathenes